Zasebnost

Kot lastnik spletnega portala Gume.si spoštujemo zasebnost vsakega obiskovalca in se hkrati zavezujemo, da bomo osebne podatke, posredovane s strani obiskovalcev, skrbno varovali in jih brez njihove privolitve ne bomo posedovali tretji osebi oziroma jih ne bomo uporabil v druge namene. Ne prevzamemo pa odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, ki niso neposredno povezane z našo.

Zavezujemo se, da bomo varoval podatke ter zasebnost uporabnikov spletnega portala Gume.si. Za preprečevanje nepooblaščenega dostopa do pridobljenih podatkov ali do njihovega razkritja, ohranitev natančnosti osebnih podatkov in zagotovitev njihove ustrezne uporabe uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov.

Politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih lastnik spletnega mesta zbira od vas, ko uporabljate njegovo spletno mesto, in sicer v okviru definiranja varovanja osebnih podatkov.

Podatkovna obdelava

Upravljalec spletnega mesta vaše podatke lahko obdeluje na podlagi zakonitega interesa. To pa ne velja v primeru, če nad takimi interesi prevladujejo interesi ali temeljne pravice in svoboščine uporabnika spletnega mesta, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa upravljalec vedno opravi presojo, ki mora biti skladna s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Soglasje uporabnika spletnega mesta

Osebne podatke, ki jih kot uporabniki spletnega mesta posredujte, ko izpolnjujete kateri koli obrazec na našem spletnem mestu ali se prijavljate na e-obveščanje, obdelujemo z vašim jasnim in nedoumnim soglasjem. Ta temelji na posebno določenem členu 6 (1), (a) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Upravljalec spletnega mesta zagotavlja možnost osebne privolitve uporabnika. To zagotovi v primeru, ko je to potrebno, brez vnaprej izpolnjenega potrditvenega okenca. Osebna privolitev uporabnika pomeni, da prostovoljno daje izjavo volje, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določene namene. Uporabnik spletnega mesta se tako avtomatsko strinja z obdelavo njegovih osebnih podatkov za potrebe izvajanja pogodb in ukrepov pred sklenitvijo pogodbe, brez omejitve, ter po sklenitvi pogodbe, brez omejitev.

Svoje soglasje imate pravico kadar koli umakniti. To lahko naredite s pisnim sporočilom, ki ga pošljete preko navadne pošte ali na elektronski naslov. V primeru umika vašega soglasja ne bomo več uporabljali vaših osebnih podatkov za namene, ki so bili določeni vnaprej. Morebiten umik vašega soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov v času, preden je bil podan vaš umik.

Pravice obiskovalcev

V skladu z določili aktualnega in trenutno veljavnega zakona ter Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate kot uporabnik spletnega mesta pravico, da dostopate do svojih osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa oziroma pozabe, pravico do prenosljivosti, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov ter pravico do ugovora.

1. Pravica do dostopa podatkov

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko od lastnika spletnega mesta dobi potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki. Kadar je temu tako, ima uporabnik pravico dobiti dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij, ki so povezane z obdelavo podatkov osebne narave. Zahteva za to uveljavljanje se lahko s strani uporabnika pošlje na e-poštni naslov lastnika spletnega mesta.

2. Pravica do popravka

Vsak uporabnik spletnega mesta ima tudi pravico doseči, da lastnik spletnega mesta takoj popravi njegove netočne osebne podatke. Uporabnik ima še pravico, da dopolni svoje nepopolne osebne podatke. Zahtevo za to lahko takoj pošlje na e-poštni naslov upravitelja tega portala.

3. Pravica do izbrisa oziroma pozabe

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da lastnik spletnega mesta nemudoma izbriše osebne podatke, ki se navezujejo nanj. Lastnik spletnega mesta s tem dobi obveznost, da osebne podatke brez oklevanja izbriše, in to v primeru, če ne obstaja razlog, ki brisanja podatkov ne bi dovoljeval. Lastnik spletnega mesta pa ima lahko pravni interes, da podatke določen čas hrani. Zahteva za uveljavitev pravice se s strani uporabnika lahko posreduje na naš e-poštni naslov.

4. Pravica do omejitve obdelave

Uporabnik, na katerega se osebni podatki nanašajo, ima pravico doseči, da lastnik spletnega mesta omeji obdelavo njegovih osebnih podatkov. To je določeno v skladu s predpisanimi nameni obdelave. Uporabnik zahtevo za omejitev obdelave lahko poseduje na elektronski naslov upravitelja spletnega mesta.

5. Pravica do prenosljivosti podatkov

Uporabnik, na katerega se osebni podatki nanašajo, ima pravico, da prejme vse podatke, ki se navezujejo nanj. Lastnik spletnega mesta mu jih mora posredovati. To mora narediti v strukturirani, splošno uporabljeni in tudi strojno berljivi obliki. Uporabnik ima prav tako še pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljalcu. Pri tem ga upravljalec, ki so mu bili zagotovljeni osebni podatki, ne sme ovirati, kadar obdelava temelji na privolitvi uporabnika. Zahteva se s strani uporabnika pošlje preko e-pošte upravniku te spletne strani.

6. Pravica do ugovora

Uporabnik, na katerega se osebni podatki nanašajo, ima pravico, da lahko kadar koli ugovarja obdelavi njegovih osebnih podatkov. Lastnik spletnega mesta mora takoj prenehati z obdelovanjem osebnih podatkov uporabnika. Če pa mu uspe dokazati legitimne razloge za obdelavo, ki prevladujejo nad interesi, pravicami in svoboščinami uporabnika, na katerega se osebni podatki nanašajo, to ni potrebno. Lastnik prav tako ne preneha z obdelovanjem podatkov, če dokaže nujne legitimne razloge za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

7. Pravica do pritožbe v povezavi z obdelovanjem osebnih podatkov

Uporabnik, na katerega se osebni podatki nanašajo, ima pravico podati pritožbo. Ta se navezuje na obdelovanje njegovih osebnih podatkov. Uporabnik pritožbo lahko pošlje na e- poštni naslov. Uporabnik ima še pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu , v primeru, da meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši določila na področju varstva osebnih podatkov.