Pogoji uporabe

Splošni pogoji uporabe

Uporabo spletnega portala Gume.si urejajo splošni pogoji uporabe. Z vstopom na spletno mesto potrjujete, da ste seznanjeni z vsemi splošnimi pogoji in da z njimi tudi v popolni meri soglašate ter da vas določbe in splošni pogoji zavezujejo. Kot lastnik spletnega portala Gume.si si pridržujemo pravico, da splošne pogoje brez kakršnih koli obvestil spremenimo ali dopolnimo.

Vse podatke in informacije, objavljene na spletnem portalu Gume.si, je potrebno pred uporabo obvezno preveriti. Splošnim pogojem uporabe namenjamo veliko pozornosti, s čimer skrbimo za njihovo pravilnost in točnost. Ne dajemo pa nikakršnih garancij za celovitost ali pravilno interpretacijo posredovanih informacij. To velja tudi za vsa spletna mesta, ki so prek našega spletnega portala dostopna prek spletnih povezav. Zveze s spletnimi stranmi drugih lastnikov vzpostavljate povsem na lastno odgovornost.

Intelektualna lastnina

Podatki na spletnem portalu Gume.si so zgolj in samo informativne narave. Kot ponudnik vsebin zato ne prevzemamo odgovornosti za morebitne napake v vsebinah ter za morebitne nepravilnosti ter netočnosti objavljenih podatkov oziroma informacij. Do teh lahko pride zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali zaradi drugih nepredvidljivih vzrokov. Vsebine na spletnih mestih torej lahko vsebujejo napake, netočnosti, slovnične ter tipografske napake.

Spletno mesto Gume.si je naša intelektualna lastnina. Posledično je prav vse, torej vse informacije, vsi podatki, produkti ter podobno, zaščiteno z avtorskimi pravicami. Uporabniki jih brez našega predhodnega soglasja nikakor ne smete kopirati, distribuirati, prikazovati, prenašati ter podobno.

Slike oseb, krajev, predmetov ter podobno so last spletnega portala Gume.si ali pa so bile na njem objavljene z dovoljenjem lastnika. Kakršna koli uporaba slik ali česa podobnega s strani obiskovalcev brez našega dovoljenja je prepovedana. Predstavlja kršitev avtorskih pravic ali drugih pravic, ki se navezujejo na intelektualno lastnino, ali pa na predpise o varstvu osebnih podatkov.

Logotipi, blagovne znamke oziroma zaščitni znaki, ki so prikazani na spletnem portalu Gume.si, so prav tako naša last. Obiskovalci jih brez našega pisnega soglašanja nikakor ne smete uporabljati.

Reševanje sporov

Na spletnem portalu Gume.si lahko uporabljamo tudi zaščitena področja, do katerih lahko obiskovalci prihajate z uporabo gesel. Njihova uporaba je namenjena oziroma dovoljena samo pooblaščenim uporabnikom. Proti tistim, ki za to niso pooblaščeni, se ob zlorabi sistema lahko sproži sodni pregon.

Kot ponudnik spletnega portala si pridržujemo pravico, da se v primeru, če je do kršenja prišlo, poslužimo vseh možnih pravnih sredstev in pravic; tudi pravico do blokiranja dostopa do spletnega mesta z določenega spletnega naslova (IP).